+381 11 397 1772

Analiza hormona

Analiza hormona

Da bi se ispitala disfunkcija endokrinog sistema ponekad je potrebno uraditit analize hormona. Endokrini sistem je vrlo kompleksan sistem koji reguliše većinu vitalnih funkcija u telu uključujući i reprodukciju. Ovaj sistem je pod strogom regulacijom centara u mozgu; ali on uključuje i periferne organe kao i adrenalne žlezde. Ove žlezde su odgovorne za produkciju reproduktivnih hormona kao što su FSH i LH koji mogu uticati na produkciju spermatozoida. Analize hormona mogu ukazati na neke anomalije i poslužiti kao determinator daljih ispitivanja. U zavisnosti od abnormalnosti nivoa hormona, određuju se dalja ispitivanja neophodna da bi se dobila adekvatna dijagnoza.

Iako ispitivanje steriliteta nije ograničeno na ispitivanje hormona, ovo su jednostavne analize koje mogu poslužiti kao početna informacija u ispitivanju. Rezultati ovih analiza mogu dati informaciju o postojećoj patologiji. Nivo hormona pokazuje nivo funkcije endokrine i reproduktivne funkcije; nizak nivo hormona može dovesti do smanjene produkcije spermatozoida i rezultovati sterilitetom. Isključivanjem ovog faktora može se nastaviti sa daljim ispitivanjima.

Testiranje hormonskog profila kod žena uključuje testove estradiola, progesterona i gonadotropina – FSH i LH. Disbalans u hormonskom profilu pomaže u identifikovanju uzroka poremećaja kao što su premenstrualni sindrom (PMS), sterilitet i neregularnosti menstrualnog ciklusa.

Istraživanja su odavno pokazala da fluktuirajući nivo estradiola, progesterona i testosterona imaju ključnu ulogu u toku menstrualnog ciklusa, raspoloženju, problemima sa snom, apetitom i libidom. Hroničan disbalans ovih hormona je u vezi sa poremećajima kao što su PMS, anovulacija, sterilitet, amenoreja, endometrioza, policistični ovarijumi, osteoporoza i kancer dojke.

Laboratorijski testovi hormona podrazumevaju jedno ili višestruko testiranje reproduktivnih hormona iz seruma. Analiza estradiola i progesterona u toku menstrualnog ciklusa pokazuju da li ima ovulacije i trend u produkciji hormona.

Pre testiranja obavestite Vašeg lekara o tome da li uzimate neke lekove, kontraceptivne tablete ili hormonsku supstituciju. Na dan testa izbegavajte upotrebu kofeina, alkohola i pušenje.