+381 11 397 1772

CRYO Terapija

CRYO Terapija

Cervikalna krioterapija je ginekološki tretman kojim se zamrzava segment cerviksa. Krioterapija se najčešće vrši da bi se uklonile abnormalne ćelije cerviksa koje pokazuju promene koje bi mogle dovesti do razvoja kancera. Ove promene se nazivaju prekancerogene ćelije. Vaš ginekolog će verovatno upotrebiti izraz ‘cervikalna displazija’.

Krioterapija se vrši nakon kolposkopskog pregleda na kome se utvrdilo prisustvo abnormalnih cervikalnih ćelija. Kripoterapija se takođe primenjuje za saniranje cervicitisa ili inflamacije cerviksa. Krioterapija nije tretman za cervikalni kancer.

Šta se događa tokom krioterapije?

Krioterapija se vrši u ambulantnim uslovima bez anestezije. Slična je ginekoloskom pregledu:

 • Spekulum se stavlja u vaginu da bi se vizualizovao cerviks.
 • Prilikom krioterapije se primenjuje instrument sa metalnim nastavkom.
 • Taj nastavak se priljubljuje uz cerviks na abnormalno tkivo cerviksa.
 • Zatim se tečni azot ili ugljen dioksid ispušta kroz metalni deo instrumenta na temperaturi od oko – 50 stepeni Celzijusa.
 • Na taj način se zamrzava i uklanja površinsko abnormalno tkivo.
 • Najefikasniji tretman se postiže zamrzavanjem u trajanju od tri minuta.

Šta ću osetiti u toku krioterapije?

 • Možda ćete osetiti blagu napetost.
 • Možda ćete osetiti i senzacije hladnoće ili toplote.

Koliko je CRYO metoda efikasna za cervikalnu displaziju?

CRYO metoda je efikasna metoda za većinu slučajeva cervikalne displazije, pri čemu se uklanja abnormalno tkivo cerviksa u oko 85% slučajeva. Međutim, ukoliko je displazija locirana u gornjem delu cerviksa savetuje se tretman konizacijom cerviksa umesto krioterapije.

Šta se dešava nakon krioterapije?

Nakon krioterapije se možete vratiti Vašim svakodnevnim aktivnostima, istoga dana; ipak, ima nekoliko stvari koje bi trebalo da notirate u prvih dve do tri nedelje nakon tretmana:

 • Normalno je da se pojavi sekrecija koja je vodnjikava u prvih nekoliko nedelja. To se događa zbog izbacivanja smrznutog odumrlog cervikalnog tkiva.
 • Ne treba stavljati ništa u vaginu najmanje dve do tri nedelje. Pri tom se misli na tampone, vaginalno ispiranje i seksualne odnose.

Vašeg lekara pozovite ukoliko se dogodi nešto od sledećeg:

 • Groznica. Vaš lekar bi trebalo da Vam objasni u kojoj meri može da se pojavi groznica nakon krioterapije.
 • Vaginalno krvarenje koje je obilnije nego Vaša uobičajena menstruacija.
 • Bol. Senzacije u vidu malih grčeva su normalne, ipak, svaki oštar ili intenzivniji bol u maloj karlici morate odmah prijaviti Vašem lekaru.
 • Neprijatan miris ili žut vaginalni sekret. Ovi simptomi ukazuju na infekciju koja mora biti hitno sanirana.

CRYO terapija sa sobom ne nosi rizik, a vrlo retko se javljaju komplikacije, mnogo u manjem broju nego nakon nekih drugih ginekoloških intervencija. Nakon CRYO terapije mora se vršiti kontrola Papanikolau testa svakih tri do šest meseci u narednom vremenskom periodu. Kada nalazi Papanikolau testa budu normalni nekoliko puta uzastopce, Vaš lekar će Vas obavestiti koliko često se mora ponavljati u daljem periodu kao skrining zbog cervikalnog kancera.