+381 11 397 1772

HSG Hysterosalpingogram

Klinika PapićUncategorized UslugeHSG Hysterosalpingogram

HSG Hysterosalpingogram

Kako možemo ispitati da su Falopijanove tube funkcionalne?

Test funkcionalnosti tuba je jedini dokaz o njihovoj prohodnosti. Najraniji rad o tome je publikovan 1920. Godine kada je prohodnost tuba demonstrirana ubrizgavanjem kiseonika kroz cerviksa koji je prolazio do unutrašnjosti uterusa. Koncept da ispitivanje prohodnosti tuba može imati i terapeutski efekat datira takođe od tada. 1940. Godine je predstavljena HSG metoda – histerosalpingografija. Tada je primenom obojenog kontrasta čije se kretanje pratilo rendgenom praćeno njegovo kretanje od uterusa do falopijanovih tuba.

Dolazak fibrooptičke svetlosne tehnologije i prvih radova o laparoskopiji u Engleskoj literaturi otvoreno polje direktne vizualizacije organa male karlice. Tada je uz kombinaciju sa ubrizgavanim metilen blu kontrastom kreirana nova tehnika za ispitivanje prohodnosti tuba. Vrlo često se nalazi laparoskopije i rendgena razlikuju.

1984. godine je prvi put predstavljeno  ultrazvučno ispitivanje prohodnosti faloipjanovih tuba, prikazivanjem tečnosti koja je ubrizgana kroz cerviksa u malu karlicu; korelacija sa histerosalpingografijom je bila vrlo dobra u 35 slučaja žena sa sterilitetom.

Sada je to rutinski test u dijagnostikovanju prohodnosti tuba. U studiji koja je obuhvatila 104 para sa sterilitetom, gde su žene imale i histerosalpingografiju i laparoskopiju uz primenu kontrasta dobijeni su generalno slični nalazi u 62,5% slučajeva. Tako je konstatovano da kada HSG daje dobre nalaze nema potrebe za laparoskopijom.

Zasto HSG?

HSG je test kojim se dijagnostikuje da li su tube blokirane. On traje oko 10 minuta i rezultat se zna odmah. Obično se vrši između osmog i desetog dana ciklusa. Mali kateter (cevčica) se uvodi kroz cerviks do uterusa i mali baloncic koji se naduva ga drži u toj poziciji.

Sta podrazumeva HSG?

Vaginalni ultrazvuk se vrši da bi se locrali uterus i jajnici. Ultrazvučni kontrast se ubacuje kroz kateter i prohodnost tuba se kontroliše praćenjem putem ultrazvuka. Kada je to snimljeno katater se vadi i završava se sa ultrazvukom.

Metoda je potpuno bezbolna i zbog toga nije neophodna anestezija.