+381 11 397 1772

Kolor Dopler

Kolor Dopler

Ultrazvučni Doppler je tehnika za neinvazivno merenje cirkulacije. Christian Doppler je prvi opisao promenu frekvencije koja se događa kada se zvuk emituje iz pokretnog izvora, pa taj efekat danas nosi njegovo ime. Ultrazvučni Color Doppler je tehnika kojom se vizualizuje cirkulacija u posmatranim krvnim sudovima. Način promene frekvencije je definisan na skali sa leve strane prikaza. Pozitivna promena frekvencije koja prikazuje kretanje krvi ka sondi je obeležena crvenom bojom, a negativna frekvencija je označena plavom bojom. Prikaz se menja nekoliko puta u sekundi omogućavajući na taj način jednostavan prikaz cirkulacije krvi. Princip promene frekvencije se već duže vreme koristi za detekciju rada fetalnog srca.

Razvoj Doplerske ultrazvučne tehnike u poslednjih nekoliko godina je omogućio veliku ekspanziju i primenu u akušerstvu, posebno u pogledu praćenja i procene statusa fetusa. Doplerska ultrazvučna tehnika je danas najčešće primenjivana za detekciju pulsacija fetalnog srca i cirkulacije u fetalnim krvnim sudovima. Zbog toga Color Doppler ima esencijalan značaj u dijagnostici i praćenju trudnoće.