+381 11 397 1772

Lečenje Steriliteta

Lečenje Steriliteta

Šta se podrazumeva pod sterilitetom?

Precizno govoreći, sterilnim pacijentom se smatra onaj par koji ne može da postigne trudnoću bez medicinske pomoći. Realno, nekoliko pacijenata je totalno sterilno, a mnogi su “subfertilni”, u smislu da su im redukovane šanse da postignu trudnoću. Regularno se pod sterilnim smatraju oni parovi koji u toku od godinu dana normalnih seksualnih odnosa nisu postigli trudnoću (bez korišćenja kontracepcije).

Da li sterilitet postaje svakodnevnica?

Odgovor je verovatno da. Mnogo je razloga za to. Mnoge žene se udaju u kasnijim godinama, pa mnogo češće imaju probleme sa postizanjem trudnoće. Seksualno prenosive bolesti su mnogo češće danas nego ranijih godina. Mnogo osoba ima više seksualnih partnera, pa postoji veći rizik za prenošenje ili dobijanje zaraznih bolesti. Te infekcije dovode do blokade jajnika ili tuba. Neka skorija istraživanja pokazuju da svaki šesti brak ima probleme sa sterilitetom.

Koji su noviji uzroci steriliteta?

Sterilitet može biti prouzrokovan mnogim razlozima kod muškaraca, kao i kod žena ili kod oboje. Muškarci ne produkuju spermu, produkuju mali broj ili nepokretne i abnormalne spermatozoide. Oni mogu biti impotentni ili neki imaju retrogradnu ejakulaciju. Žene mogu imati anovulatorne cikluse ili neredovne menstruacije. Mogu imati blokirane tube, endometriozu ili abnormalne pojave kao fibroidni uterus. Cervikalni mukus može sadržati antispermalna antitela. Konačno, mogu imati seksualni problem, tako da spermatozoid i jajna ćelija nemaju šansu da se sretnu.