+381 11 397 1772

Post Koitalni Test

Post Koitalni Test

Post koitalni test se vrši kao deo ispitivanja u vezi steriliteta. Post koitalni test podrazumeva uzimanje uzorka cervikalnog mukusa nekoliko sati nakon seksualnog odnosa, da bi se odredilo da li je Vaš cerviks ‘zamka’ za spermatozoide.

Za ovaj specifičan test tajming je sve – zbog toga što samo u vreme ovulacije cervikalna sluz nije gusta. Test naravno podrazumeva posetu Vašem lekaru da bi se mogao uzeti uzorak sekreta i ispitati zbog prisustva spermatozoida.

Ukoliko koristite neki test za ovulaciju to će Vam pomoći da odredite kada bi trebalo da imate odnose. Zapamtite, odnose ćete imati to JUTRO i nećete koristit lubrikante, vaginalno ispiranje ili kupanje u kadi (tuširanje je prihvatljivo) i budite sigurni da ste zakazali posetu kod Vašeg lekara nakon seksualnog odnosa.

Jednom kad ste došli kod lekara bićete pregledani spekulumom i biće uzet uzorak cervikalnog sekreta. Zatim će se taj uzorak pregledati pod mikroskopom i doktor će ispitati nekoliko sledećih karakteristika:

  • Kristali – kada se cervikalni mukus osuši pod mikroskopom, on dobija izgled kristala. To je znak da sekret sadrži adekvatnu koncentraciju estradiola, a da nije prisutan progesteron. Drugim rečima tajming je adekvatan.
  • Količina – produkcija cervikalnog mukusa se drastično povećava neposredno pred ovulaciju.
  • Bistroća – sekret treba da bude vrlo čist i proziran, gotovo vodnjikav.
  • Ćelije – prisustvo ćelija bi trebalo da bude minimalno, gotovo samo nekoliko ćelija, osim spermatozoida.
  • Elastičnost – cervikalni mukus je u to vreme vrlo elastičan. Može da se razvuče čak i do 10cm ili više.

Ukoliko su rezultati loši nakon post koitalnog testa, za to postoji nekoliko razloga:

  • Infekcija  – cerviks može biti inficiran ili iritiran. To se manifestuje prisustvom leukocita – belih krvnih zrnaca u sekretu.
  • Loš tajming – ovo je najčešći razlog nezadovoljavajućeg post koitalnog testa. Ovaj test se mora vrsiti tačno pred ovulaciju, kada je cervikalni mukus u adekvatnoj fazi.
  • Procedure koje su prethodile testu – procedure koje mogu rezultovati lošijim testom su zamrzavanje cerviksa, konizacija cerviksa, koje se vrše kao tretman lečenja u slučaju neregularnih nalaza za Papanikolau testa.
  • Lekovi – najčešći je klomifen. Klomifen moze drastično izmeniti cervikalni mukus i u kvalitetu i po kvantitetu, ili kod žena koje su upućene na post koitalni test treba proveriti dozu klomifena koja je prepisana.

Normalan nalaz pod mikroskopom pokazuje bistar vdenast sekret sa 6 – 10 pokretnih spermatozoida u jednom mikroskopskom polju.

PCT, Sims Huhner’s test ili test mukus-sperma su različiti nazivi za Post Koitalni Test. PCT je test koji određuje sposobnost spermatozoida da prežive u cervikalnom mukusu (tečni sadrzaj donjeg dela uterusa koji se otvara u vagini).