+381 11 397 1772

Pregled Dojke

Pregled Dojke

Promene na dojkama i pregled dojki

Identifikacija promena na dojkama dovodi do razumljivog straha od kancera dojke. Važno je blagovremeno reagovati na te simptome i u skladu sa time organizovati stručan pregled i tretman na vreme i na efikasan način. Pažljiv i precizan pregled daje šansu za pravilnu dijagnozu. Važno je javljanje na vreme i razgovor sa lekarem u toku pregleda i procene statusa.

Detekcija promena na dojkama je relativno ćest problem u lekarskoj praksi.

Faktori rizika za malignitet

 • Ranija istorija kancera dojke
 • Porodična istorija kancera u prvoj liniji srodstva. Značaj porodične istorije je često prenaglašen i 8 od 9 žena kod kojih se razvije oboljenje nemaju majku, sestru ili ćerku koje su imale takve promene.
 • Rizik se povećava sa godinama sa 5% slučajeva kod starosti do 40 godina i 2% do 35 godine života.
 • žene koje nisu rađale ili nisu imale prvo dete do 30 godine.
 • žene koje nisu dojile (dojenje ima protektivan efekat).
 • Rana menarha i kasna menopauza.
 • Estrogenska i HRT terapija. Rizik se povećava sa HRT terapijom koja se uzima u kontinuitetu od 5 godina, ali se znatno povećava ako se terapija uzima u kontinuitetu duže od 10 godina.
 • Zračenje grudi, čak i u malim dozama.
 • Konzumiranje alkohola može povećati rizik u zavisnosti od količine konzumiranja.
 • Silikonski implanti ni ne povećavaju rizik ni ne utiču na pojavu kancera dojke niti rizik od kasnijeg javljanja.

Javljanje na kontrolu

Kod kancera dojke:

 • Oko 90% pacijentkinja ima promene, kvržice (kod 20% to su bolne promene).
 • 10% pacijentkinja imaju promene na bradavicama.
 • 3% pacijentkinja ima manifestacije u vidu sekrecije iz bradavica.
 • 5% pacijentkinja ima promene izgleda kože.
 • Bolne dojke / mastalgia kao jedini simptom je vrlo retka pojava.
 • Simptom karcinoma može biti pojava krvavog sekreta iz bradavica.

Istorija

Organizovan pregled, program edukacije i povećana svest kod ženske populacije su suštinski promenile tip pacijentkinja u današnje vreme u odnosu na nekoliko decenija ranije što je rezultovalo mnogo ređom pojavom tumora. Pacijentkinje sa promenama na dojkama su svesne moguže dijagnoze i vrlo su anksiozne. Sa njima se mora prodiskutovati o njihovoj istoriji i o naćinu lećenja.

 • Većina pacijentkinja se javlja sa kvržicama u dojkama. Trećina ovih pacijentkinja ima krvžice koje nisu bolne – od kojih 1 od 8 ili 9 ima kancer dojke.
 • Ostali simptomi uključuju kvržice ispod pazuha, kvržice u nekim drugim limfnim čvorovima i sa uvučenim bradavicama.
 • Suspektne mase se obično dijagnostikuju na mografiji.
 • Karcinom kanalica u dojkama se manifestuje krvavim sekretom iz dojki.
 • Kvržice u dojkama kanceroznog porekla su obično bezbolne.
 • Ponekad se kod pacijentkinja starije životne dobi javljaju nodusi koji datiraju duže vreme.
 • Direktna pitanja na pregledu uključuju i sledeže:
  • Kada je notirana promena?
  • Da li se ona promenila po veličini ili u bilo kom drugom smislu?
  • Menstrualna istorija. Ukoliko je žena pred menopauzom, kada je imala poslednju menstruaciju?
  • Da li je notirala bilo kakve promene u toku menstrualnog ciklusa?
  • Porodična istorija (uključujući i karcinom dojke, ostale kancere i druga oboljenja)
  • Da li je bilo sekreta iz dojki?
  • Proveriti sve navedene faktore rizika.

Pregled

Kao sastavni deo lekarske prakse smatra se da treba objasniti sve pacijentkinji i reći zašto se primenjuju neke metode pregleda. Neki lekari savetuju pregled na kome će se pacijentkinja obučiti kako da sama primenjuje pregled. Smatra se da je izgradnja samopouzdanja od značaja.