+381 11 397 1772

Ultrazvuk

Ultrazvuk

Pojam ‘ultrazvuk’ podrazumeva zvučne talase veće frekvencije nego što može da registruje sluh čoveka, frekvencije veće od 20 000 u sekundi ili Herca (Hz). Da bi se dobila slika trudnoće ili karlice u kojoj nema trudnoće, obicno se primenjuje frekvencija od 2 do 10 miliona Hz ( 2-10 MHz).

Slika koja se dobija u ‘real time’, tj u realnom vremenu je najčešće primenjivana tehnika u obstetriciji i ginekologiji. Mnogobrojne projekcije u B modu, sive slike se dobijaju brzo i prikazuju sukcesivno, kreirajući na taj način sliku regije koja je interesantna i čija se struktura i funkcija analizira. „Real time’ ultrazvuk je posebno praktičan za prikazivanje pokretnih objekata, kao što je npr fetus ili srce sa brzim pregledom organa iz različitih projekcija.

Ultrazvuk je tehnika koja zavisi od lekara koji ga vrši. Visok stepen kompetencije može pružiti samo lekar koji poseduje ogromno iskustvo i veliki broj pregleda normalnih i abnormalnih slučajeva.

Princip procedure – lekar mora znati razlog zasto se vrši ultrazvuk i rezultate drugih pregleda koji su u vezi sa problemom pacijentkinje. Sve ove informacije su neophodne za odredjivanje specifičnih struktura, da bi se odredilo da li je neophodan transvaginalni ili abdominalni ultrazvuk i da bi se odredilo kada su neophodne i neka druga ispitivanja, npr Kolor dopler.

Ultrazvučni pregledi su u primeni već nekoliko decenija i bezbedni su ukoliko se vrše na adekvatan način.

Ove informacije su od vitalnog značaja za primenu i bezbednost ove tehnike za ženu i u slučaju trudnoće za fetus.