dr Dušan Papić

Vlasnik klinike / specijalista ginekologije i akušerstva

Rođen 1968. u Novom Sadu. Medicinski fakultet u Beogradu završio 1994. godine. Na institutu za ginekologiju i akušerstvo KBC Zvezdara radio 10 godina, u Klinici Papić je od osnivanja.

dr Marija Vasilijević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Rođena 1964. godine u Nikšiću. Završila Medicinski fakultet u Beogradu 1988. godine. Specijalistički ispit položila 1999. godine u Beogradu. Zaposlena u SGAO PAPIĆ od 2014. godine.

dr Aleksandra Eremija

Specijalista ginekologije i akušerstva

Rođena 1973. godine u Čačku. Medicinski fakultet u Beogradu završila 1998. godine. Specijalistički ispit položila 2006. godine u Beogradu. Od 2014. godine je zaposlena u SGAO PAPIĆ

Bojana Rastović

Ginekološko-akušerska sestra - babica

Rođena u Beogradu 1983.godine. Srednju medicinsku školu završila 2002.godine u Beogradu. Radila u KBC Zvezdara do 2004.godine. Od tada je zaposlena u SGAO DR PAPIĆ

Bojana Stoiljković

Medicinska sestra-tehničar

Rođena u Beogradu 1990 god. Srednju medicinsku školu završila 2009 godine u Zemunu. Od 2020 zaposlena u SGAO PAPIC.

Andrijana Ivanović

Medicinska sestra-tehničar

Rođena u Pančevu 1994.godine. Srednju medicinsku školu završila u Pančevu 2013.godine. Od 2014 god.zaposlena u SGAO DR PAPIĆ.

TOP