+381 11 397 1772

CTG Zapis

CTG Zapis

Kardiotokografija (CTG). Šta je?

CTG je elektronsko praćenje materičnih kontrakcija i srčanih tonova bebe .

Kada se radi?

Kardiotokografija (CTG) se može primenjivati od 28. nedelje trudnoće , a najčešće se koristi u trećem trimestru trudnoće i preporučuje se da se nakon navršene 35. nedelje trudnoće CTG radi jednom nedeljno ili češće .
CTG je najbolji način da se utvrdi eventualna i aktuelna ugroženost ploda. Naročito je važno kardiotokografsko praćenje rizičnih trudnoća, kada trudnice boluju od dijabetesa, imaju povišen krvni pritisak, ako su Rh-negativne, kada su se dugo lečile od steriliteta, a posebno prilikom tzv. prenesene trudnoće.

Zašto se radi?

CTG se koristi u proceni stanja ploda pre rođenja. Cilj testa je da  pruži informacije o snabdevanju ploda kiseonikom na osnovu praćenja  srčanog rada (broja otkucaja srca) i pokreta ploda.