+381 11 397 1772

Dabl Tripl Test

Dabl Tripl Test

Praćenje trudnoće zahteva dosta testova koji se moraju uraditi za trudnicu. Jedan od takvih testova koji su deo ispitivanja u trudnoći je dabl test. Dabl test pomaže u detektovanju anomalija jos nerođenog deteta.

U današnje vreme postoji mnogo testova koji se rade u trudnoći i koji mogu biti vrlo zbunjujući. Dabl test je test kojim se određuje rizik od Down-ovog sindroma. Ustvari on detektuje stanja fetusa pre rođenja i radi se obično između 10. i 14. nedelje trudnoće (idealno u 12.). Ovaj test dijagnostikuje hromozomske abnormalnosti koje se mogu javiti nakon koncepcije. To nije krajnje neuobičajeno jer se one mogu javiti u jednom od 700 slučajeva.

Zasto je značajan dabl test?

Danas postoji više različitih vrsta testova, a pomoću dabl testa se može dijagnostikovati prisutvo Down-ovog sindroma kod Vaše bebe. On je vrlo bitan kod žena koje su starije od 35 godina. Verovatnoća javljanja hromozmskih abnormalnosti ili Down-ovog sindroma je mnogo veća kod starijih trudnica. Sada se ovaj test već vrši kao rutinski test i savetuje se svim trudnicama da bi bile sigurne da je sa njihovom bebom sve u redu.

Postoji više različitih testova koji se u današnje vreme vrše u zdravstvenim ustanovama. Neki se vrše u 14 neki u 20 nedelji trudnoće. Ovi testovi su obično kombinacija ultrazvuka i parametara dobijenih iz krvi. Ipak, ovo su samo skrining testovi i govore o verovatnoći rizika. Vi želite da znate da li Vaša beba koju nosite ima Down-ov sindrom ili ne.

Ipak, ove testove lekari smatraju vrlo preciznim i savetuju da se urade. Preciznost takođe vrlo zavisi od ultrazvučnog aparata i od iskustva lekara. Šanse da se pravilno dijagnostikuje da li je sve u redu sa Vašom bebom ili ne su vrlo velike i zašto to ne uraditi radi predostrožnosti?

Prednosti dabl testa

Daje Vam vremena da razmislite i konsultujete se sa svojim lekarem oko nekih jos preciznijih testova u vezi dijagnostikovanog Down-ovog sindroma.

Visok procenat tačnosti.

Ukoliko je dijagnostikovan pozitivan test i dijagnoza potvrđena npr. amniocentezom, trudnoća se može prekinuti. Ukoliko je test urađen ranije komplikacije zbog prekida trudnoće će biti manje, a Vi možete izabrati prekid trudnoće vakumom.

Tripl test

Tripl test je skrining test kojim se meri nizak ili visok nivo AFP ili abnormalan nivo estiola i HCG-a. Rezultat se kombinuje sa starošću majke, težinom, etničkom pripadnošću i starošću trudnoće da bi se odredila verovatnoća potencijalnih genetskih poremećaja. Tripl test se radi izmedju 14. i 20. nedelje trudnoće, idealno je raditi ga u 16. nedelji.

Visok nivo AFP ukazuje na pojavu defekta neuralne tube kao što je spina bifida ili anencefalija.

Nizak nivo AFP i abnormalan nalaz HCG ili estriola mogu ukazivati na pojavu trizomije 21 (Down-ov sindrom), trizomiju 18 (Edwards-ov sindrom) ili neki drugi tip hromozomskih poremećaja.

Iako je primarni razlog za skrining identifikacija genetskih anomalija, tripl test se može koristiti i za dijagnostikovanje:

  • Višeplodne trudnoće
  • Trudnoće koja se sporije razvija nego što bi trebalo

Šta zapravo znači tripl test?

Važno je zapamtiti da je tripl test skrining test a ne dijagnostički test. Ovaj test samo pokazuje da li je majka izložena riziku od trudnoće sa fetusom koji ima genetske anomalije.

Abnoramaln nalaz tripl testa zahteva dodatne testove za davanje konačne dijagnoze. Konzervativan pristup je da se tripl test ponovi uz primenu ultrazvuka sa viskom rezolucijom. Ukoliko test ponovo daje abnormalan nalaz, potrebno je uraditi amniocentezu.