+381 11 397 1772

Primena lasera

Primena lasera

Primena svetlosti u terapijske svrhe nije novi metod lečenja. Već vekovima se koristi blagotvorno dejstvo Sunčeve svetlosti na ljudski organizam.

Povoljni efekti polarizovane svetlosti su otkriveni pri izučavanju laserske svetlosti. Karakteristika polarizovane svetlosti je da svi emitovani talasi osciluju-prostiru se u jednoj ravni. Polarizovana svetlost se dobija pomoću refleksije na specijalno napravljenom višeslojnom ogledalu, a zatim se fokusira pomoću sočiva. Radi se o linearnoj polarizaciji koja postiže viši stepen delovanja.

Laserska svetlost je monohromatska i koherentna što znači da njeni talasi sabiraju svoju energiju kako bi na mestu delovanja imali visoku energiju. Kod CO2 lasera to je svetlost infracrvenog dela spektra od 10600 nm. Takva nevidljiva laserska svetlost prodire u dubinu tkiva do 2,5cm u zavisnosti od dužine ekspozicije, a vecim delom biva apsorbovana i konvertovana u toplotnu energiju na površini tkiva. To omogućava veoma jednostavnu manipulaciju – sečenje i evaporaciju tkiva.

Laserska svetlost deluje na ćelijskom nivou dovodeći do reorganizacije ćelijske membrane i koagulacije ćelijskih proteina – uništava ćelije zahvaćene infektivnim procesima, a kod ćelija okolnog tkiva dovodi do “reorganizacije” funkcije, tj. vraćanja na normalu.

Laserski zrak CO2 lasera se fokusira sočivima u ručici na takav način da se fokusira tako precizno da oštar fokus bude na željenom rastojanju od kraja ručice. Iza tog fokusa laserski zrak biva divergentan sto znači da se poprečni presek zraka povećava sa povećanjem distance od fokusa.

U zoni fokusa, tzv. zona sečenja, zrak ima najveći intenzitet i evaporiše tkivo veoma brzo, što omogućava efekat sečenja. Najbolji efekti primene laserski zrak ima u kontinualnom modu zbog efektnog koagulisanja i minimalnog termalnog oštećenja tkiva.

Primena tretmana laserom ima izvanredne rezultate u tretmanu upalnih procesa, infekcionih, autoimunih, teško zalečivih rana, virusnih infekcija, bradavica, kondiloma i sl. Najčešća primena u ginekologiji je za evaporizaciju lezija cerviksa, vulvarnih kondiloma, prekanceroznih ćelija, uklanjanje fimoze.