+381 11 397 1772

Spermogram

Spermogram

Spermogram – analiza sperme je prvi korak da bi se identifikovao muški sterilitet. Osim toga anomalije ćelija koje može pokazati spermogram mogu biti indikator različitih infekcija ili prostatitisa. Analiza spermograma je veoma jednostavna i primenjuje se u svakodnevnoj dijagnostici.

Analiza sperme je integralni deo ispitivanja para koji je došao na konsultacije zbog steriliteta. Vitalnost spermatozoida zahteva direktan pregled ćelija, dajući na taj način informacije koje je nemoguće dobiti za ženske germinalne ćelije. Sveukupno ova analiza daje sliku o funkciji testisa i o integritetu muškog genitalnog trakta.

Mora se naglasiti da je sperma izuzetak u odnosu na druge bioloske tečnosti jer njeni parametri variraju u širokom opsegu u pogledu individualnih varijacaija. Zbog toga se analiza spermograma mora ponoviti da bi se notirale individualne varijacije u vremenskom periodu i da bi se ustanovili normalni parametri. Najveći deo ejakulata se luči iz seminalnih vezikula i prostate, pa zapremina ejakulata nije u direktnoj vezi sa spermatogenezom, pa tako ni brojem spermatozoida. Ukupan broj spermatozoida u ejakulatu ukazuje na spermatogenezu i u vezi je sa vremenom apstiniranja pre davanja uzorka na analizu. U normalnim uslovima spermatogeneza je konstantan proces i zbog toga se broj spermatozoida u ejakulatu povećava sa dužinom apstinencije. Zapremina ejakulata je povezana sa sekretornom funkcijom seminalnih vezikula i prostate. Smanjena zapremina ejakulata i smanjen broj spermatozoida ukazuju na slabiju produkciju žlezda.

Pravilan način primenjivanja analize spermograma

Uzorak sperme bi trebalo da se daje na analizu nakon 3-4 dana apstiniranja. Konzumiranje alkohola se ne preporučuje u tim danima. Alkohol doprinosi smanjenju kvaliteta spermatozoida. Davanje uzorka se vrši u prostoriji koja je specijalno za to namenjena. Ponekad je moguće doneti uzorak od kuce. U tom slučaju se on mora doneti u za to odgovarajućoj posudi i u roku od jednog sata od davanja u za to posebno namenjenoj posudici, na telesnoj temperaturi. Prednost davanja uzorka na klinici je inspekcija uzorka neposredno nakon davanja.

Sperma sadrži spermatozoide različitih stepena pokretljivosti. Mnogi faktori utiču na pokretljivost spermatozoida. Povećan broj leukocita ukazuje na inflamatorne procese urogenitalnog sistema.

Takođe se mora imati u vidu da spermogram i njegove karakteristike mogu varirati. Zbog toga se reporucuje analiza spermograma dva puta u periodu od dve nedelje.

Pokretljivost spermatozoida

Frakcija pokretnih spermatozoida se određuje bilo manuelno bilo kompjuterskom metodom (CASA). Pokretljivost se proverava neposredno nakon davanja uzorka i nakon sat vremena. Manulano određivanje klasifikuje spermatozoide u četiri kategorije primenjivanjem kvalitativnog subjektivnog kriterijuma selekcije.

Bakterioloske analize

Direktna analiza kontaminacije i infekcije se vrši primenjivanjem bakterioloske kulture – spermokulture. U normalnim uslovima sperma nije sterilna ali sadrži malu koncentraciju različitih fizioloških mikrorganizama.

SWIM UP METODA

Swim up metoda je vrlo brzo postala veoma popularna na klinikama koje se bave sterilitetom. Ova tehnika se bazira na činjenici da spermatozidi moraju da se kreću – plivaju na gore da bi dospeli u uterus žene. Samo najvitalniji spermatozidi su u stanju da to urade. Da bi se selektovale tako kvalitetne ćelije, uzorak sperme se stavlja u laboratorijsku posudu na inkubaciju sa medijumom. Najkvalitetniji spermatozidi isplivavaju i izdvajaju se. Da bi se ovaj proces obavio potrebno je oko dva sata da bi se dobio dovoljan broj ćelija za primenu, npr IUI.